Lâm Hà: Tập trung cho thực hiện Chương trình 30a 17-07-2013

Lâm Hà: Tập trung cho thực hiện Chương trình 30a

Chương trình Giảm nghèo nhanh và bền vững của Chính phủ được Đảng bộ và chính quyền huyện Lâm Hà triển khai lồng ghép với việc thực hiện Chương trình 135 (giai đoạn 2) tại 2 xã Liên Hà và Phi Tô cùng với 16 thôn đặc biệt khó khăn thuộc các xã Đan Phượng, Tân Thanh, Mê Linh, Tân Văn và thị trấn Đinh Văn, là những nơi sinh sống tập trung của khoảng 3.334 hộ nghèo - trong đó có 1.441 hộ là đồng bào DTTS - còn lại của địa phương ngay từ những ngày đầu năm 2012.

Ông Nguyễn Đức Tài - Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà cho biết, năm 2012, tổng nguồn vốn của Chương trình 30a ở Lâm Hà là 4,025 tỷ đồng (số quy tròn); trong đó 1,82 tỷ đồng đầu tư tại 2 xã và 2,2 tỷ đồng dành cho 16 thôn, buôn diện đặc biệt khó khăn. Nguồn vốn này được UBND huyện Lâm Hà đầu tư cho các hợp phần là hỗ trợ phát triển sản xuất và chăm sóc rừng trồng. Trong đó với hợp phần hỗ trợ sản xuất đã có 305 hộ nghèo ở xã Liên Hà (150 hộ) và Phi Tô (155 hộ) được nhận hỗ trợ 1,762 tỷ đồng mua vật tư phân bón để thâm canh 61 ha cà phê; gần 2 tỷ đồng được đầu tư cho 356 hộ ở 16 thôn, buôn đặc biệt khó khăn thâm canh 71,2 ha cà phê; khoảng 1.400 lượt hộ nghèo cũng đã được tập huấn chuyển giao kỹ thuật thâm canh các loại cây trồng, vật nuôi chính của địa phương thông qua hợp phần này. Với hợp phần chăm sóc rừng trồng, nguồn vốn gần 0,22 tỷ đồng được UBND huyện giao cho các chủ rừng là Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Ban và Ban quản lý rừng phòng hộ Lán Tranh làm chủ đầu tư giải ngân cho nhân dân chăm sóc gần 81 ha rừng trồng năm thứ 2 và năm thứ 3.

Kết quả sử dụng các nguồn vốn Chương trình 30a năm 2012 là việc ứng dụng kỹ thuật và công nghệ sinh học vào thâm canh cà phê vốn đã được triển khai từ 4 năm trước, nay đã được nông dân - nhất là đồng bào DTTS tại các xã và thôn, buôn nghèo thực hiện khá thành công và bài bản. Phòng Dân tộc huyện đã phối hợp với Viện Khoa học công nghệ Việt Nam cùng với các phòng, ban chuyên môn của huyện và UBND các xã xây dựng nhiều mô hình thực hành để nhân dân tham quan, học tập, sau đó đã tự sản xuất được phân hữu cơ vi sinh bằng nguồn nguyên liệu là rác thải và phụ phẩm nông nghiệp theo đúng quy trình kỹ thuật đã được chuyển giao… Từ đó, đã giảm được khoảng 20-25% chi phí đầu tư phân bón cho chăm sóc cây trồng (trong đó có cây cà phê), đồng thời góp phần bảo vệ môi trường; các hộ được nhận đầu tư cũng đã áp dụng thành công các kỹ thuật thâm canh nên năng suất cà phê tăng 20-30% so với vườn không được đầu tư trong vùng. Và hiện tại, việc sử dụng phân hữu cơ vi sinh tự sản xuất trong thâm canh cà phê đã được nhân rộng tại nhiều vùng trong huyện. Qua khảo sát của Ban Chỉ đạo giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Lâm Hà thì trong tổng số 628 hộ nghèo (kết quả khảo sát đầu năm) tại các xã, thôn, buôn của huyện được thụ hưởng Chương trình 30a năm 2012 tới cuối năm đã có 469 hộ thoát nghèo (riêng hai xã đặc biệt khó khăn thì Liên Hà có tới 135 hộ thoát khỏi nghèo khó và Phi Tô là 75 hộ).

Năm 2013 này, theo khảo sát của UBND huyện Lâm Hà thì tại các xã đặc biệt khó khăn của huyện vẫn còn khoảng 340 hộ nghèo - chưa kể tại các thôn, buôn nghèo. Vì vậy, Chương trình 30a sẽ tiếp tục được huyện triển khai với mục tiêu là hạ tỷ lệ hộ nghèo ở Liên Hà từ 8,5% hiện nay xuống dưới 6% và tại xã Phi Tô từ 11,3% xuống dưới 9%... nhằm hạ tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống dưới 4% vào cuối năm 2013. Kinh phí để tiếp tục chương trình trong năm 2013 vào khoảng trên 5 tỷ đồng (xã nghèo 1,81 tỷ đồng, thôn nghèo 3, 2 tỷ đồng). Khác với những năm qua, năm nay Lâm Hà sẽ không đầu tư hỗ trợ cho những hộ không có ý chí tự vươn lên thoát nghèo mà còn nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước; hợp phần hỗ trợ sản xuất sẽ được chú trọng tập trung tại xã Liên Hà và những thôn Preteng, Sê Nhắc, Cổng Trời, An Bình đã được dự kiến sẽ thoát nghèo vào cuối năm; các thôn nghèo khác sẽ tiếp tục được đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn với định mức 0,2 tỷ đồng/thôn. Song song với hỗ trợ sản xuất, chăm sóc rừng trồng… công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cũng tiếp tục được UBND huyện và các phòng, ban chức năng của huyện triển khai ngay từ đầu năm tại các xã và thôn thuộc Chương trình 30a - Chương trình Xoá nghèo nhanh và bền vững…