Đề nghị chấn chỉnh tình trạng luân phiên hộ nghèo 04-01-2014

Vừa qua, theo phản ánh của các Đoàn công tác liên ngành của các Bộ, ngành Trung ương kiểm tra kết quả tổ chức thực hiện đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015 và triển khai thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020, phát hiện tại một số địa phương có tình trạng luân chuyển các hộ dân trên địa bàn vào danh sách hộ nghèo hàng năm để được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

          1. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc chấn chỉnh công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm trên địa bàn theo đúng các nội dung yêu cầu tại Công văn số 2758/LĐTBXH-BTXH ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

          2. Đối với các hộ đã thoát nghèo những năm trước, nhưng qua kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2013 lại thuộc diện hộ tái nghèo, chỉ đạo cơ sở cần làm rõ các nguyên nhân cụ thể, nếu không phải do các nguyên nhân khách quan, bất khả kháng như hậu quả thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, rủi ro đột xuất..., thì cần tổ chức phúc tra, đánh giá lại kết quả điều tra, rà soát của cơ sở.

 3. Số liệu và nguyên nhân dẫn đến tình trạng tái nghèo trên địa bàn năm 2013 đề nghị bổ sung vào các báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn./.