Thực hiện Chương trình 135 ở Yên Sơn: Thúc đẩy các xã đặc biệt khó khăn phát triển 13-02-2013

Thực hiện Chương trình 135 ở Yên Sơn: Thúc đẩy các xã đặc biệt khó khăn phát triển

Huyện Yên Sơn luôn xác định thực hiện hiệu quả Chương trình 135 của Chính phủ sẽ góp phần vào mục tiêu giảm nghèo bền vững đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng đặc biệt khó khăn.

Chỉ tính từ năm 2012 đến nay, huyện đã nhận được gần 30 tỷ đồng đầu tư xây dựng 28 công trình hạ tầng thiết yếu lớn, nhỏ gồm: Xây mới, sửa chữa và nâng đường giao thông nông thôn, đường điện, cầu, đập thủy lợi, nhà văn hóa, nhà lớp học cho 14 xã, trong đó có 12 xã đặc biệt khó khăn trên toàn huyện. Riêng năm 2014, huyện đã được bổ sung thêm trên 13,7 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất và duy tu bảo dưỡng, xây dựng các công trình giao thông, đập thủy lợi...

Hùng Lợi là một trong những xã nhận được nhiều sự đầu tư, trung bình mỗi năm xã nhận được gần 1 tỷ đồng từ các Chương trình 135; Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo. Đồng chí Ma Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Từ nguồn vốn từ các Chương trình 135 của Chính phủ mà cầu đã được dựng lên, đường được mở rộng, đập thủy lợi, trường học, nhà văn hóa...  đã được đầu tư nâng cấp, sửa chữa và làm mới tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt, sản xuất, học tập của con em và nhân dân trong xã. Dấu ấn của chương trình 135 trong thời gian gần đây chính là cây cầu treo thôn Làng Phan đã làm đổi thay cuộc sống của người dân. Trẻ con đi học không còn phải qua sông Phó Đáy trên con mảng đầy nguy hiểm; người dân trong thôn đi lại thuận tiện, sản phẩm nông nghiệp làm ra đã được trao đổi nhanh chóng mà được giá hơn, vì thế kinh tế cũng có phần khởi sắc. Niềm vui còn đến với bà con thôn Lay, đó là điểm trường thôn đã được xây dựng từ ngồn vốn Chương trình 135 khang trang, sạch đẹp đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh, giờ con trẻ không phải đi học xa nữa.

Xã Kim Quan cũng được thụ hưởng nhiều từ Chương trình 135 của Chính phủ. Riêng từ năm 2013 đến nay, xã Kim Quan đã được đầu tư 1,6 tỷ đồng để xây dựng 7 công trình gồm: Nhà lớp học, đập thủy lợi, đường nội thôn và nhà sinh hoạt cộng đồng. Có thể khẳng định, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng theo hướng hoàn thiện là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội ở xã vùng chiến khu cách mạng này.

Cùng với việc đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, huyện Yên Sơn cũng không ngừng quan tâm dành nguồn kinh phí để tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ cấp xã, trưởng thôn bản vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt từ Chương trình 135, hàng năm có hàng trăm học sinh các bậc học thuộc diện con hộ nghèo, vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ tiền học phí, sách vở, đồ dùng học tập, giảm tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng...

Ngoài nguồn vốn từ Chương trình 135, huyện Yên Sơn đã và đang thực hiện lồng ghép đầu tư từ các nguồn vốn khác như: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản do tỉnh phân cấp; vốn ngân sách huyện để nâng cấp hạ tầng cơ sở tại các xã nghèo, đặc biệt khó khăn với mục tiêu cải thiện đời sống cho đồng bào các xã vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để các xã thoát khỏi khó khăn, cùng hòa vào sự phát triển chung của toàn huyện.

Các tin khác