Nâng cao năng lực giảm nghèo khu vực miền Trung - Tây Nguyên 30-06-2013

Ngày 30-6, tại TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc), Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực giảm nghèo khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2014-2015 và giai đoạn 2016-2020; đại diện Bộ Tài chính thông qua Văn bản Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính cấp phát, thanh quyết toán vốn của Chương trình 135; Bộ Xây dựng thông qua Văn bản Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135; đại diện Ủy ban Dân tộc trình bày Dự thảo Thông tư Hướng dẫn xác định thôn, xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vực, các thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 4-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ. Việc ban hành các thông tư hướng dẫn, văn bản mới sẽ góp phần hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp thuộc Chương trình 135 để nâng cao thu nhập bền vững cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo; qua đó tạo điều kiện cho hộ nghèo nhanh chóng thoát nghèo và tham gia tích cực vào các chương trình phát triển của địa phương.

Các tin khác