Mời tham gia lớp tập huấn cán bộ giảm nghèo năm 2014 28-07-2014

Mời tham gia lớp tập huấn cán bộ giảm nghèo năm 2014

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giảm nghèo năm 2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo) tổ chức 03 lớp đào tạo, tập huấn cán bộ giảm nghèo cấp tỉnh cho các địa phương có nhu cầu tập huấn nhằm phổ biến một số chính sách, định hướng giảm nghèo mới và một số kỹ năng thực hiện chương trình giảm nghèo ở địa phương.

Các lớp tập huấn tổ chức trong thời gian 05 ngày cụ thể như sau:

 

- Lớp thứ nhất: Từ ngày 11-15/8/2014 tại Khách sạn Sông Tiền, số 101 Trưng Trắc, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ĐT: 073 3872 009 ; Fax: 073 3884 745

 

- Lớp thứ hai: Từ ngày 18-22/8/2014 tại Khách sạn Hùng Vương, 284 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. ĐT: +84-5103-825712           Fax: +84-5103-825711

 

- Lớp thứ ba: Từ ngày 25-29/8/2014 tại Khách sạn Đông Á II, Tổ 2, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

 

- Đối tượng: Cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp tỉnh: 03 đại biểu bao gồm: 01 Lãnh đạo Sở, 01 Lãnh đạo phòng BTXH/GN và 01 chuyên viên phụ trách công tác giảm nghèo.

 

-  Khai mạc: 8 giờ 15 phút sáng ngày 11/8, 18/8 và 25/8 năm 2014

 

Chi phí đi lại, ăn ở của học viên thực hiện theo quy định tài chính hiện hành.

 

Đề nghị các đơn vị đăng ký danh sách học viên (theo mẫu) gửi về Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, số 35 Trần Phú, Hà Nội chậm nhất ngày 01/8/2014 để tổng hợp.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ đ/c Chu Thị Hạnh - VPQGGN

 ĐT: 043.7478677/0969642299

 Email: hanhmolisa@gmail.com 

 

Để đảm bảo thuận tiện cho việc bố trí phòng nghỉ, đề nghị các đại biểu liên hệ trực tiếp tại các khách sạn theo địa chỉ trên để đăng ký trước ngày 01/8/2014.

 

Xem toàn bộ nội dung giấy mời:

File giấy mời 1

File  giấy mời 2

Mẫu đăng ký danh sách tham gia đào tạo