Khảo sát nhu cầu tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản – tiếp cận phương pháp đo lường nghèo đa chiều 10-08-2014

Khảo sát nhu cầu tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản – tiếp cận phương pháp đo lường nghèo đa chiều

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững (tại công văn số 7125/VPCP-KGVX ngày 26/8/2013 của Văn phòng Chính phủ) và Nghị quyết 76/2014/QH13 của Quốc hội ngày 24/6/2014 về việc việc xây dựng chuẩn nghèo mới theo phương pháp tiếp cận đa chiều, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức khảo sát, lấy ý kiến rộng rãi của người dân về nhu cầu tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản – tiếp cận phương pháp đo lường nghèo đa chiều trên Cổng Thông tin điện tử, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ;  và trang Thông tin Quốc gia về giảm nghèo.

 

Mẫu phiếu khảo sát được đăng tải trên website http://molisa.gov.vnhttp://giamngheo.molisa.gov.vn, tại đường link: http://giamngheo.molisa.gov.vn/VN/khaosat.aspx?key=0

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ Văn phòng quốc gia về giảm nghèo, Bộ Lao đông- Thương binh và Xã hội

Điện thoại: 04-37478677. Email: giamngheo@molisa.gov.vn