Tu Mơ Rông (Kon Tum): Thưởng cho hộ thoát nghèo 25-08-2014

Tu Mơ Rông (Kon Tum): Thưởng cho hộ thoát nghèo

Nhằm đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo và hạn chế hộ tái nghèo, từ năm 2012 đến nay, Tu Mơ Rông là địa phương duy nhất trên địa bàn tỉnh có chính sách khuyến khích, hỗ trợ mỗi hộ thoát nghèo 5 triệu đồng và kinh phí thưởng được tiết kiệm từ các khoản chi của địa phương.

Tính đến hết năm 2011, toàn huyện Tu Mơ Rông còn tới 3.137 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 64,92% và có 429 hộ gia đình cận nghèo, chiếm 8,88% tổng số hộ trên địa bàn huyện, trong đó 100% hộ nghèo là người DTTS. Trước thực trạng tỷ lệ hộ nghèo cao, công tác giảm nghèo thiếu bền vững do tư tưởng trông chờ, ỷ lại sự đầu tư, hỗ trợ từ phía Nhà nước của một bộ phận người dân; ý thức tiết kiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất của nhiều người dân còn hạn chế… nên để động viên hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Từ năm 2012, huyện Tu Mơ Rông đã ban hành nghị quyết mỗi hộ thoát nghèo trên địa bàn huyện nếu có cam kết phấn đấu không để xảy ra tái nghèo trong vòng 2 năm liên tiếp sẽ được huyện trích ngân sách địa phương hỗ trợ mỗi hộ 5 triệu đồng.

 

Bên cạnh có chính sách khuyến khích mỗi hộ thoát nghèo 5 triệu đồng, huyện còn triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo như: Vận động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tiếp nhận lao động thuộc diện hộ nghèo vào làm việc; tiến hành giao đất, giao rừng cho hộ nghèo; tạo điều kiện cho các hộ nghèo vay vốn ưu đãi; tập huấn, hướng dẫn cách làm ăn; tổ chức dạy nghề ngắn hạn cho hộ nghèo; vận động, hướng dẫn, tạo điều kiện cho hộ nghèo tham gia xuất khẩu lao động; cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; thực hiện miễn, giảm học phí, các khoản đóng góp khác cho con em hộ nghèo; hỗ trợ cây, con giống, công cụ sản xuất; vận động xây dựng quỹ vì người nghèo, xóa nhà tạm cho hộ nghèo; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các công trình phúc lợi… nên công tác xóa đói giảm nghèo ở huyện Tu Mơ Rông đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ.

 

Sau 2 năm triển khai thực hiện hỗ trợ mỗi hộ thoát nghèo 5 triệu đồng, đến nay, huyện Tu Mơ Rông đã có 920 thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ  64,92% xuống còn 42,6%. Việc huyện Tu Mơ Rông hỗ trợ 5 triệu đồng đối với các hộ thoát nghèo được xem là “đòn bẩy” không chỉ tạo điều kiện cho các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo mà còn góp phần xóa tan tư tưởng trông chờ, ỷ lại của các hộ nghèo vươn lên.

 

Ông A Loan - Bí thư Đảng ủy xã Đăk Na cho biết: Từ khi huyện có chủ trương hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi hộ thoát nghèo, tư tưởng trông chờ, ỷ lại của người dân giảm rõ rệt, nhiều hộ nghèo đã tự lực, chăm chỉ tìm cách làm ăn, đặc biệt trong 2 năm qua không ít hộ nghèo trên địa bàn xã đã tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo…

 

Đây có thể coi là huyện đầu tiên của cả nước thực hiện chính sách khuyến khích các hộ dân thoát nghèo. Ông Vũ Hữu Tuấn, Chủ tịch UBND huyện cho biết thêm, toàn bộ số tiền để “thưởng” cho hộ thoát nghèo là tiền tiết kiệm tối đa các khoản chi của huyện. Bên cạnh đó, huyện cũng thực hiện các giải pháp, chính sách tăng nguồn thu thông qua việc thu hút doanh nghiệp đến đầu tư và nộp thuế tại địa phương.

 

Ông Lê Trung Thành - Trưởng phòng LĐTBXH huyện Tu Mơ Rông cho biết: Hầu hết các hộ nghèo trình độ dân trí thấp nên không nắm được kỹ thuật sản xuất, chi tiêu, phân bổ đồng vốn không hợp lý, kém hiệu quả. Chính vì vậy, để việc hỗ trợ 5 triệu đồng cho các hộ mới thoát nghèo đạt hiệu quả cao nhất, huyện tiến hành chi trả vào những thời điểm thích hợp, khi bắt đầu vào các mùa vụ để người dân dùng chính số tiền hỗ trợ đó mua phân bón, hoặc mua giống các loại cây trồng, vật nuôi để đầu tư sản xuất. Bên cạnh đó, huyện cũng rất chú ý đến công tác tuyên truyền ở địa phương, hướng dẫn các hộ nhận tiền hỗ trợ chi tiêu tiết kiệm, có kế hoạch nhằm thoát nghèo bền vững… Chính vì thế, hầu hết các hộ dân thoát nghèo trong 2 năm qua đều ý thức vươn lên, tự bản thân biết chăm chỉ làm ăn là chính, không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vì chính bản thân họ đã viết cam kết không tái nghèo…

 

Nguồn:  Baokontum.com.vn