Thực địa và kèm cặp tư vấn 10 Tổ Nhóm vòng Chung Kết 05-10-2016

Thực địa và kèm cặp tư vấn 10 Tổ Nhóm vòng Chung Kết

Nhóm HS46: Nhóm Đoàn Kết - Nuôi gà lai chọi (Xã Quang Khê, thôn 9, huyện ĐăkGlong, tinh Đăk Nông) (ngày 15-16/9/2016).

Vụ trưởng, Chánh văn phòng Quốc gia Giảm nghèo, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi "Sáng kiến giảm nghèo bền vững thông qua phát huy nội lực cộng đồng" cùng một số thành viên Ban tổ chức tới Huyện Đắk Glong, Đắk Nông để khảo sát thực địa và tình hình thực tế của nhóm đầu tiên lọt vào chung kết, nhóm Gà Đoàn Kết, HS46.

Đường về Tây Nguyên khá gập ghềnh, có đoạn còn phải đi bộ do xe bị sụt đường. Nhưng đoàn với tinh thần lạc quan và sẵn sàng đồng hành cùng đồng bào trong hành trình vượt khó.