Tài liệu Hội nghị trực tuyến BCĐTƯ Giảm nghèo bền vững 2016 12-10-2016

Ngày 16/10/2016, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương Giảm nghèo bền vững tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

 Tài liệu Hội nghị tải tại đây.