Link video và Fanpage Hội thi 04-11-2016

Fanpage Hội Thi Sáng kiến giảm nghèo: https://www.facebook.com/hanhtrinhvuotkho2016/?fref=ts

 Download video Tọa đàm phát động Hội thi và Sơ tuyển các đội thi tại đây.