Giới thiệu thông tin về Hội thi Tọa đàm phát động 04-11-2016

Tọa đàm Phát động Hội thi sáng kiến giảm nghèo bền vững thông qua nội lực cộng đồng

Download thông tin chung tại đây