Thông báo danh sách 10 đội vào vòng Chung kết 04-11-2016

Thông báo danh sách 10 Đội vào vòng Chung kết Hội thi "Sáng kiến giảm nghèo bền vững thông qua phát huy nội lực cộng đồng"

 Download thông báo tại đây.