Chương trình 135 năm 2017 09-03-2017

Ngày 22/2/2017, Uỷ ban Dân tộc ban hành văn bản số 130/UBDT-VP135 về Chương trình 135 năm 2017.

Chi tiết văn bản xem tại đây