Nghị quyết Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4 năm 2017 15-05-2017

Ngày 10/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 40/NQ-CP về Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4/2017.

Chi tiết Nghị quyết xem tại đây