Quyết định về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên 05-06-2017

Ngày 30/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 751/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên.

Chi tiết Quyết định xem tại đây.