Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giảm nghèo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐ-TBXH 05-06-2017

Ngày 12/5/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giảm nghèo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐ-TBXH

Chi tiết Quyết định xem tại đây