Hậu Giang báo cáo đánh giá giữa kỳ CTMTQGGN giai đoạn 2011-2015 20-02-2014

Đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2011-2015

Thực hiện công văn số 3498/LĐTBXH-GN, ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Bộ Lao động - TB&XH V/v tổ chức thực hiện đánh giá giữa kỳ CTMTQGGNBV giai đoạn 2012 – 2015 và triển khai MQ 80/NQ-CP về đánh hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011 – 2020.


Ban chỉ đạo giảm nghèo - việc làm tỉnh Hậu Giang báo cáo đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2011-2013 trên địa bàn tỉnh


Chi tiết xem tại tại liệu đính kèm

1.BC danh gia giua ky 2011-2015

2. Cac mau bieu kem theo BC_chinh thuc