Hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ và phát triển rừng tại 06 huyện nghèo tỉnh Hà Giang 2016 - 2020 12-06-2017

Ngày 06/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 803/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cho công tác bảo về và phát triển rừng tại 06 huyện nghèo tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 - 2020.

Chi tiết Quyết định xem tại đây