Quảng Ngãi: Biểu dương, khen thưởng hộ gia đình thoát nghèo 12-06-2017

Ngày 02/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND quy định về việc hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

Chi tiết Quyết định xem tại đây