Khánh Hòa phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2% 01-09-2017

Khánh Hòa phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2%
Mô hình trồng bưởi da xanh ở huyện Khánh Vĩnh giúp nhiều hộ thoát nghèo

Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (Bộ LĐ-TBXH) Ngô Trường Thi vừa dẫn đầu đoàn công tác làm việc tại Khánh Hòa về các chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong năm 2016, tỉnh Khánh Hòa đã huy động được hơn 2.000 tỷ đồng thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững. Qua kết quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2016, toàn tỉnh còn hơn 21.000 hộ, chiếm 7,44% tổng số hộ và giảm 2,24% so với đầu năm. Tỉnh quyết tâm kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 xuống dưới 2% bằng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể...

Phó Chủ tịch UND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Duy Bắc cho biết, những năm gần đây, tình hình thu ngân sách của tỉnh gặp nhiều khó khăn, tác động lớn đến hoạt động đầu tư nói chung và nguồn lực để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nói riêng.

Ông Nguyễn Duy Bắc đề nghị Trung ương quan tâm ưu tiên cân đối vốn ngân sách theo tiến độ đối với các nội dung thực hiện từ nguồn vốn Trung ương; đề nghị Trung ương xem xét bổ sung 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh được hưởng các chính sách như các huyện thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững (Chương trình 30a).

Tại buổi làm việc, ông Ngô Trường Thi ghi nhận các kiến nghị của UBND tỉnh; đồng thời đánh giá: Khánh Hòa đã dành nguồn lực đáng kể cho các chương trình mục tiêu quốc gia; đã triển khai các chính sách chung, cũng như chính sách đặc thù. Đồng thời, đề nghị, thời gian tới, tỉnh tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho 2 huyện miền núi, đồng thời sớm hoàn thiện đề án hỗ trợ giảm nghèo giai đoạn mới.

Trước đó, đoàn công tác đã đến kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững tại xã Khánh Thượng (huyện Khánh Vĩnh), làm việc với UBND huyện Khánh Vĩnh.