Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002 - 2017 17-10-2017

Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002 - 2017

Chiều ngày 16/10/2017, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002 - 2017. Tham dự Hội nghị còn có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; lãnh đạo các Bộ, ngành và địa phương.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, lần đầu tiên Chính phủ kiến nghị Quốc hội ghi kế hoạch trung hạn cho Ngân hàng Chính sách xã hội với con số 21.000 tỷ đồng trong 5 năm. Chính phủ quan niệm rằng đầu tư cho Ngân hàng chính sách xã hội đối với người nghèo là đầu tư cho phát triển.

Nhấn mạnh tín dụng chính sách xã hội là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển xã hội, tạo xung lực cho giảm nghèo bền vững, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu một số kết quả của chương trình này. Đó là có gần 32 triệu lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách vay vốn, doanh số đến nay là 433.000 tỷ đồng, giúp 4,5 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo và trên 112.000 lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn để xuất khẩu lao động, trên 3,5 triệu học sinh, sinh viên vay vốn học tập và nhiều chương trình quan trọng khác về xóa đói giảm nghèo như 9,9 triệu công trình nước sạch, vệ sinh môi trường ở nông thôn…

Việc tiếp cận vốn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện ở các vùng nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nguồn lực tài chính được bảo đảm, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người nghèo.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của NHCSXH

Cho rằng một yếu tố làm nên thành công này là hoạt động tín dụng chính sách luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Thủ tướng nêu rõ các Bộ, ngành, địa phương ngày càng nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội. Đặc biệt, nhiều địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho chi nhánh NHCSXH.

Mô hình tổ chức thực hiện tín dụng chính sách ngày càng được hoàn thiện, phù hợp với điều kiện, cấu trúc hệ thống chính trị của Việt Nam khi đến nay, có 11.000 điểm giao dịch, 200.000 sổ tiết kiệm vay vốn ở tất cả các thôn, bản trong cả nước, kể cả vùng sâu, vùng xa. Sự tham gia của các tổ chức chính trị-xã hội trong thực hiện tín dụng chính sách được xem là một đặc thù sáng tạo của Việt Nam.

Cùng với đó, qua hoạt động của NHCSXH, đã khắc phục hạn chế của chính sách hỗ trợ cho không, tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức của người nghèo từ mặc cảm, tự ti, ỷ lại, sợ vay vốn, không biết cách sử dụng vốn đến ý chí làm ăn, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Vốn tín dụng chính sách góp phần đẩy lùi tệ nạn cho vay nặng lãi, giảm thiểu bất ổn xã hội.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng cho rằng, còn nhiều việc phải làm bởi nếu để người dân nghèo quá, khó khăn quá, chênh lệch mức sống lớn quá thì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa không thành công. Đến nay, cả nước còn 1,9 triệu hộ nghèo và 1,3 triệu hộ cận nghèo.

Do đó, theo Thủ tướng, cán bộ làm tín dụng, hệ thống làm tín dụng chính sách nhất thiết phải gần dân, sát dân, phải nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để đáp ứng tốt hơn, phù hợp với nhu cầu của người vay vốn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị 

NHCSXH cần tiếp tục phát triển theo hướng ổn định, bền vững, bảo đảm thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội, đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên thoát nghèo bền vững. Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại; đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, tạo thuận lợi nhất để người nghèo, đối tượng chính sách tiếp cận vốn tín dụng NHCSXH. NHCSXH phải kịp thời xem xét, giải quyết các đề xuất, kiến nghị một cách chủ động. Các Bộ, ngành cần chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tăng cường nguồn lực, thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách xã hội.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành nghiên cứu đề xuất, kiến nghị của các địa phương, kịp thời trình cấp có thẩm quyền để điều chỉnh chính sách tín dụng, đối tượng, mức cho vay, bảo đảm phù hợp với thực tế, khả năng của ngân sách Nhà nước, đáp ứng cơ bản nhu cầu vốn tín dụng của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Thủ tướng cho biết, trong 63 tỉnh thành, nhưng số địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội với mức trên 100 tỷ chỉ có 16 địa phương. Trong đó Hà Nội đứng đầu với gần 2.000 tỷ đồng; Thành phố Hồ Chí Minh là 1.152 tỷ đồng. Tiếp theo là các địa phương Bình Dương, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Khánh Hòa…

Một điểm mới mà Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Chính sách Xã hội lưu ý là hướng tín dụng vào hỗ trợ người dân khởi nghiệp, nhất là phụ nữ, thành niên; hỗ trợ hình thành chuỗi liên kết, chuỗi sản xuất, tiêu thụ; ứng dụng khoa học công nghệ, cải thiện năng lực sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam và tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong triển khai hiệu quả chương trình tín dụng chính sách.

 

Các tin khác