Góp ý sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH 18-01-2018

Ngày 18/1/2018, Văn phòng Quốc gia Giảm nghèo (Bộ LĐ-TBXH) ban hành công văn số 199/LĐTBXH-VPQGGN về việc góp ý sửa đổi Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH.

Thực hiện quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thời gian qua các địa phương đã phản ánh còn tồn tại một số bất cập trong các tiêu chí, bộ công cụ xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo. Để khắc phục vấn đề nêu trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH (dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung đăng tải trên Trang thông tin giảm nghèo http://giamngheo.molisa.gov.vn).


Để hoàn thiện các nội dung tại dự thảo Thông tư, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố nghiên cứu, góp ý những nội dung cần sửa đổi, bổ sung; văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (địa chỉ: tầng 15, lô D25, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; đồng thời gửi qua địa chỉ email: nghiaht@molisa.gov.vn)trước ngày 30/03/2018 để tổng hợp, làm cơ sở trình Bộ trưởng xem xét ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH phục vụ cho công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cả nước giai đoạn 2018-2020.

Các địa phương download công văn tại đây.