Hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn CTMTQG Giảm nghèo bền vững năm 2018 02-03-2018

Ngày 01/3/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 757/LĐTBXH-VPQGGN về việc hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2018.

Chi tiết Công văn xem tại đây