Thể lệ Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 sửa đổi 28-05-2018

Ngày 10/5/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 545/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành thể lệ cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 sửa đổi.

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

Kèm theo Quyết định này là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi, chi tiết Kế hoạch xem tại đây.

 

Các tin khác