TP. Hồ Chí Minh sẽ nâng mức chuẩn nghèo trong giai đoạn 2019 - 2020 14-08-2018

TP. Hồ Chí Minh sẽ nâng mức chuẩn nghèo trong giai đoạn 2019 - 2020
Tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản, có việc làm, thu nhập ổn định cuộc sống

Theo báo cáo của UBND TP. Hồ Chí Minh mới đây, trong giai đoạn 2019 - 2020, TP dự kiến nâng mức chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo TP (dự kiến tiêu chí thu nhập hộ nghèo bình quân đầu người 28 triệu đồng/người/năm trở xuống và mức chuẩn hộ cận nghèo có thu nhập trên 28 triệu đồng đến 36 triệu đồng/người/năm). Mức cận nghèo - mức hiện tại có thu nhập từ 21 đến 28 triệu đồng/người/năm.

Cùng với đó, TP tiếp tục giữ nguyên 5 chiều (giáo dục - đào tạo, y tế, việc làm - bảo hiểm xã hội, điều kiện sống và tiếp cận thông tin) và 11 chỉ số thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản phù hợp với thực trạng đời sống người dân và phát triển kinh tế - xã hội của TP (dự kiến sẽ trình HĐND TP thông qua trong tháng 12/2018).

Với mức chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo nêu trên dự báo tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo thu nhập vào đầu năm 2019 là khoảng 5% tổng hộ dân TP (tương đương khoảng 100 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo). Riêng trong năm 2019, TP sẽ phấn đấu thực hiện giảm bình quân 0,8%/năm tỷ lệ hộ nghèo và giảm bình quân 1% tỷ lệ hộ cận nghèo. Ðến cuối năm 2020, TP hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn TP giai đoạn 2019 - 2020 (tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5%) và thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng gấp 3,5 lần so với năm 2011.

Để đạt được mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2019 - 2020, TP sẽ nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện giải pháp kéo giảm các chiều (chỉ số) thiếu hụt còn tỷ lệ cao như hỗ trợ đào tạo nghề, trình độ giáo dục người lớn, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà, hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho lao động nghèo và cận nghèo; tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội như hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh; thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên; hỗ trợ hỏa táng phí; trợ cấp khó khăn đặc biệt, góp phần hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên vượt chuẩn nghèo, cận nghèo một cách bền vững.

Trong 5 năm qua, TP. Hồ Chí Minh đều đạt kết quả giảm nghèo khả quan, đạt chỉ tiêu trước kế hoạch 2 năm. Cuối năm 2018, TP. Hồ Chí Minh nâng chuẩn nghèo lên mức dưới 28 triệu đồng, hộ cận nghèo dưới 36 triệu đồng. Dự kiến sau khi nâng chuẩn, TP sẽ có dưới 5.000 hộ nghèo, 28.000 hộ cận nghèo. Quan điểm của TP là giảm nghèo bền vững chứ không chạy theo thành tích, không chỉ chú trọng vào giảm nghèo theo tiêu chí thu nhập, mà còn có thêm năm “chiều” nghèo về các mặt: giáo dục - đào tạo, y tế, việc làm - bảo hiểm xã hội, điều kiện sống và tiếp cận thông tin. Do đó, phương pháp tiếp cận cũng phải đa chiều, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản. TP cũng được chọn làm điểm để thực hiện Chương trình giảm nghèo đa chiều, sau đó rút kinh nghiệm nhân rộng ra cả nước.