Tài liệu Hướng dẫn sử dụng chức năng "Chủ chương trình báo cáo đánh giá các CTMTQG" 01-10-2018

Tài liệu hướng dẫn sử dụng các chức năng lập kế hoạch và đánh giá chương trình MTQG trên hệ thống quản lý đầu tư công theo quy định của Thông tư 07.

Báo cáo đánh giá tải tại đây.

Kế hoạch hàng năm tải tại đây.

Các tin khác