Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP 06-11-2018

Ngày 16/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 145/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015 - 2016 đến năm 2020 - 2021.

Chi tiết Nghị định tải tại đây

Các tin khác