Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 06-11-2018

Ngày 17/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Chi tiết Nghị định tải tại đây

Các tin khác