Hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn CTMTQG Giảm nghèo bền vững năm 2019 14-11-2018

Ngày 14/11/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 4834/LĐTBXH-VPQGGN về việc hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Giảm nghèo bền vững năm 2019.

Chi tiết Công văn tải tại đây

Các tin khác