Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến về "Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững" 21-10-2019

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến về "Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững"

Ngày 23/9/2019, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến về "Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững". Sau khi nghe báo cáo, tham luận, phát biểu của các đại biểu. Phó Thủ tướng có thông báo kết luận.

 Xem văn bản tại đây