Đề nghị báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ 05-03-2014

Để chuẩn bị cho việc tổ chức Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh:

1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ và theo các Quyết định bổ sung của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 615/QĐ-TTg, Quyết định số 293/QĐ-TTg, Quyết định số 1791/QĐ-TTg) tổng hợp, báo cáo Sơ kết 05 năm kết quả thực hiện Nghị quyết 30a trên địa bàn (từ năm 2009 đến năm 2013); tổng hợp thành báo cáo chung của tỉnh và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Trong quá trình tổng hợp, báo cáo, đề nghị có sự tham gia của Ban Chỉ đạo giảm nghèo và thực hiện Nghị quyết 30a của tỉnh và của huyện để đảm bảo thông tin số liệu báo cáo được chính xác và đầy đủ.

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, số 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) và gửi bản mềm theo địa chỉ email: giamngheo@yahoo.com.vn trước ngày 20/3/2014 để kịp thời tổng hợp, chuẩn bị báo cáo Chính phủ./.

Để thuận tiện cho việc tổng hợp báo cáo, đề nghị các tỉnh tải về File Đề cương báo cáo tại Trang Thông tin Quốc gia về giảm nghèo bền vững theo địa chỉ: http://giamngheo.molisa.gov.vn

Thông tin chi tiết liên hệ: đồng chí Hoàng Trọng Nghĩa, Chuyên viên Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, ĐT: 04.3747.8677 hoặc 098.651.2245.

Nội dung báo cáo theo đề cương đính kèm:

1. Công văn đề nghị gửi báo cáo

2. Đề cương báo cáo sơ kết 05 năm TH NQ30A

3. Phụ lục Bảng biểu tổng hợp