Sóc Trăng phấu đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 6% trong năm 2019 30-07-2019

Sóc Trăng phấu đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 6% trong năm 2019

Sóc Trăng phấn đấu đến cuối năm giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống dưới 6% (giảm khoảng 2 - 3%, tương đương 8.000 hộ nghèo).

Theo ông Lê Hoàng Điện – Giám đốc Sở LĐTB&XH, Phó trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sóc Trăng: Mục tiêu cụ thể trong năm 2019 đó là bằng nhiều nguồn lực, phấn đấu đến cuối năm giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống dưới 6% (giảm khoảng 2 - 3%, tương đương 8.000 hộ nghèo); giải quyết việc làm mới khoảng 26.000 lao động, đào tạo nghề cho khoảng 13.000 lao động; đảm bảo hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh được hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi từ Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội; được hưởng các chính sách về y tế, giáo dục và trợ giúp pháp lý kịp thời, đầy đủ và đúng quy định; tăng cường, cải thiện các dịch vụ xã hội chăm lo về sức khỏe, giáo dục cho người nghèo. Phấn đấu 100% người nghèo, cận nghèo trong độ tuổi lao động có yêu cầu đều được hỗ trợ đào tạo nghề và giới thiệu việc làm phù hợp.
Để đạt mục tiêu này, Sóc Trăng tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học để trẻ em nói chung và trẻ em thuộc con hộ nghèo, cận nghèo và hộ dân tộc nói riêng có điều kiện học tập thuận lợi. Ưu tiên đầu tư trước cho các cơ sở trường, lớp học ở các ấp, xã nghèo, đặc biệt khó khăn, đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới.
Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ người nghèo, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác khám, điều trị bệnh cho người dân ở vùng sâu, vùng xa nhằm tăng khả năng tiếp cận của người nghèo đến các dịch vụ y tế.
Bà con Sóc Trăng đầu tư sản xuất lúa chất lượng cao, cải thiện đời sống (Ảnh minh họa)
Tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của Chính phủ và các nguồn vốn khác để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Phát huy, nhân rộng mô hình nhóm tiết kiệm để người dân, nhất là người nghèo tiếp cận được đồng vốn phát triển sản xuất và chăn nuôi, từ đó phát triển kinh tế gia đình.
Sóc Trăng sẽ thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo, như xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhân rộng mô hình giảm nghèo, nâng cao năng lực về giảm nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer.
Cùng với đó, nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả, phù hợp nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo, cận nghèo tiếp cận các chính sách, nguồn lực thị trường, hướng đến phát triển sản xuất và dịch vụ, tăng thu nhập cho người nghèo, cận nghèo. Đa dạng hóa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư trong công tác giảm nghèo; lồng ghép chặt chẽ các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, bảo đảm công khai, minh bạch.
Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh sẽ tiếp tục tạo cơ hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất tăng thu nhập để thoát nghèo và vươn lên trung bình, khá. Trong đó cần tập trung ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận trực tiếp các dịch vụ xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo./.