Huyện Châu Thành (An Giang): Dạy nghề, hỗ trợ vốn, chuyển đổi cây trồng giúp dân thoát nghèo 20-02-2017

Huyện Châu Thành (An Giang): Dạy nghề, hỗ trợ vốn, chuyển đổi cây trồng giúp dân thoát nghèo
Được hỗ trợ học nghề may công nghiệp, nhiều phụ nữ huyện Châu Thành, An Giang đã tìm được việc làm ổ định vươn lên trong cuộc sống

Những năm qua huyện Châu Thành đã triển khai lồng ghép đồng bộ nhiều chính sách, chương trình, dự án nhự hỗ trợ vốn vay sản xuất, học nghề thiết thực, chuyển đổi cây trồng góp phần giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và làm thay đổi bộ mặt vùng nông thôn.

 Những năm qua, Ban chỉ đạo giảm nghèo địa phương  đã đề ra mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện thật cụ thể, đồng thời giao trách nhiệm cho từng ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình, dự án dạy nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, nhằm giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương.

Song song đó, xây dựng kế hoạch đào tạo nghề theo đúng yêu cầu, nhu cầu của thị trường sản xuất, kinh doanh, theo dõi và cập nhật thông tin quản lý các hộ nghèo hàng năm.

Trước hết huyện tập trung đẩy mạnh  việc phát triển mạng lưới dạy nghề và đổi mới, đa dạng hóa hình thức đào tạo, nâng cao chất lượng được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, 100% xã, thị trấn thành lập trung tâm học tập cộng đồng, tạo điều kiện cho lao động địa phương có nơi sinh hoạt, tư vấn, tiếp cận với các thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước…

Bên cạnh đó, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm dạy nghề hoạt động hiệu quả đã tạo thuận lợi cho công tác dạy nghề, nâng cao trình độ học vấn, kiến thức kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động, giúp họ có cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững. Căn cứ vào nhu cầu thực tế của địa phương, các trung tâm dạy nghề đã đào tạo 7 nghề cơ bản như: May công nghiệp, sửa chữa xe gắn máy, sửa chữa máy nổ, điện dân dụng, điện công nghệp, điện tử…

Trong những năm qua, phối hợp với các trung tâm dạy nghề của tỉnh, các hội đoàn thể, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã mở được hàng tram lớp, với hàng ngàn học viên, đạt 119,5% kế hoạch, đảm bảo cả số lượng và chất lượng, tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm ổn định đạt trên 60%.

Ngoài ra huyện còn phối hợp với trung tâm giới thiệu việc làm tư vấn được hàng chục ngàn lượt người lao động, qua đó giới thiệu được hàng ngàn người đi làm việc ở ngoài tỉnh và xuất khẩn lao động. Đặc biệt, thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững, nhiều chương trình, dự án, nguồn vốn đã giải ngân cho hàng ngàn lượt hộ vay với số tiền hàng chục tỷ đ, đến nay có hàng ngàn hộ thoát nghèo, đạt 119% Là huyện nằm tiếp giáp với TP. Long Xuyên, với tổng diện tích tự nhiên 34.729 ha (347,2 km2), trong đó diện tích dất sản xuất nông nghiệp 29.252 ha, Châu Thành  giàu tiềm năng về phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản. 

Phát huy thế mạnh của địa phương, những năm gần đây huyện Châu Thành đã triển khai thực hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh trong mùa nước nổi, đem lại hiệu quả khả quan. Trong mùa lũ sớm năm nay, người dân huyện Châu Thành hiện đang chuẩn bị cho mùa cây trồng mới như trồng các loại cây thủy sinh: Rau nhút, ấu, sen, bông súng, lục bình, rau muống...

Đây là những loại cây ngắn ngày, phát triển nhanh nhờ nguồn nước tràn về đồng, cho thu nhập khá cao, góp phần giảm nghèo đáng kể trong những năm qua. Theo lãnh đạo huyện, mùa nước nổi năm nay, toàn huyện phấn đấu mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản lên 222,8 ha, khoảng 40 lồng bè nuôi cá, hơn 1.000 hộ đã chuẩn bị bồn lót bạt cao su, nilon để thả lươn ngay cạnh nhà, tận dụng nguồn thức  ăn có sẵn trong mùa lũ, để tiết kiệm chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận.

Có thể nói, việc nuôi lươn trong bể lót bạt cao su, nilon đã trở thành một phong trào ngày càng phát triển mạnh ở nhiều xã trong huyện, bởi chi phí đầu tư thấp, hiệu quả kinh tế cao, giá lươn thịt ổn định từ 100.000 đ/kg – 140.000đ/kg, lợi nhuận đạt từ 30% - 40%…

Ngoài ra, diện tích nuôi các loại cá khác như trê, lóc, nàng hai trong ao, hầm cũng sẽ được mở rộng lên 120 ha do dự báo lũ đẹp, nguồn thức ăn trong tự nhiên dồi dào. Với việc triển khai thực hiện đồng bộ những chính sách, dự án, chương trình, mô hình giảm nghèo mang tính bền vững thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.