Thư cảm ơn - Sở LĐ-TBXH Tuyên Quang 15-08-2017

Ngày 27/7/2017, Sở LĐ-TBXH Tuyên Quang gửi Thư cảm ơn Văn phòng Quốc gia giảm nghèo đã tổ chức thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công tại huyện Lâm Bình, huyện Ha Nang, tỉnh Tuyên Quang nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Chi tiết Thư cảm ơn xem tại đây.