Thể lệ Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 sửa đổi 28-05-2018

Ngày 10/5/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 545/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành thể lệ cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 sửa đổi.

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

Kèm theo Quyết định này là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi, chi tiết Kế hoạch xem tại đây.