Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 - CTMTQG 02-08-2017

Ngày 01/8/2017, Bộ LĐ-TBXH đã ban hành dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia.

Chi tiết dự thảo Báo cáo xem tại đây