Đoàn ĐBQH tỉnh BL: giám sát công tác giảm nghèo giai đoạn 2005 – 2012 tại huyện Hoà Bình 30-12-2013

Đoàn ĐBQH tỉnh BL: giám sát công tác giảm nghèo giai đoạn 2005 – 2012 tại huyện Hoà Bình

Nhằm giúp cho Quốc hội, các thành viên giám sát và nơi được giám sát nhận thức một cách đầy đủ có hệ thống về chính sách và kết quả thực hiện chính sách pháp luật về giảm nghèo nói chung và tại địa phương nói riêng, đồng thời thông qua kết quả giám sát để có đánh giá sự phù hợp và những vướng mắc của các chính sách, pháp luật liên quan đến công tác giảm nghèo, để có kiến nghị Quốc hội xem xét, ban hành chính sách mới phù hợp có tính khả thi, nhằm giúp các địa phương thực hiện công tác giảm nghèo đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới. Mới đây, Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu, do bà Võ Thị Hồng Thoại - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về công tác giảm nghèo của huyện Hoà Bình, giai đoạn 2005 – 2012. Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo sở LĐTB&XH, Hội nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn Bạc Liêu. Tiếp và làm việc với đoàn có lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Hòa Bình và các ban, ngành, hội đoàn thể huyện.

Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005-2012 của huyện Hòa Bình cho thấy các chính sách, dự án giảm nghèo đã được huyện thực hiện đồng bộ, kịp thời. Cụ thể, từ năm 2006 – 2012, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã hỗ trợ vay vốn cho hơn 184 ngàn lượt hộ nghèo vay với  số tiền hơn 219 tỷ đồng ; các hội đoàn thể  thành lập các tổ hùn vốn, nhóm tiết kiệm giúp thêm vốn cho hộ nghèo trong  sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó  huyện đã thực hiện tốt các chính ưu đãi của Nhà nước dành cho người nghèo như cấp thẻ BHYT, miễn, giảm học phí cho con em hộ nghèo, hỗ trợ nhà ở … Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, từ  23,74%  ở năm 2006 xuống còn còn 7,74% vào cuối năm 2010.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo  huyện còn vướng mắc một số khó khăn như :  Một số chính sách, văn bản, quy định của Trung ương chưa phù hợp với điều kiện phát triển của từng vùng,  chậm được sửa đổi nên đã gây khó khăn trong việc tổ chức thực hiện ; Số lượng văn bản hướng dẫn thực hiện của các cấp, ngành quá nhiều chương trình chưa tập trung đầu mối để thực hiện nên đã dẫn đến việc hỗ trợ cho hộ nghèo còn dàn trải. Một số chương trình, chính sách ban hành có mức đầu tư thấp, đa phần mang tính hỗ trợ về an sinh xã hội 

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn và các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện, phân tích những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, bổ sung chính sách và pháp luật về giảm nghèo. Nhất là công tác bình xét, rà soát hộ nghèo, quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện, các xã, thị trấn…

Kết luận buổi làm việc, Đoàn Đại biểu Quốc hội ghi nhận kết quả mà huyện Hòa Bình đã làm được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị huyện cần tập trung toàn diện hơn công tác chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, đồng thời phải có cách hỗ trợ phù hợp cho hội nghèo. Nếu phát hiện thiếu sót trong quá trình thực hiện chính sách phải xử lý, bổ sung kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho người nghèo./.