Kiểm tra, giám sát Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tại huyện Phú Ninh 15-07-2013

Nhằm đánh giá tình hình triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo ở địa phương; tình hình và kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách, dự án giảm nghèo trên địa bàn; Giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo...; Trong 2 ngày 6&7/11/2013, Đoàn kiểm tra, giám sát Chương trình hỗ trợ giảm nghèo năm 2013 của tỉnh do ông Hồ Văn Hiền – Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo huyện Phú Ninh giai đoạn 2012-2015 do ông Nguyễn Phi Thạnh – Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng Ban.

Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sát sao của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp thực hiện của MTTQ, các đoàn thể và chính quyền cơ sở, công tác giảm nghèo tại huyện Phú Ninh đã đạt được những kết quả khá tích cực, được Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh đánh giá cao.

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2012-2015, thời gian qua huyện Phú Ninh đã triển khai các giải pháp hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn phát triển kinh tế góp phần giảm nghèo bền vững. Tính đến nay, Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho vay uỷ thác hộ nghèo được 1.978 hộ vay vốn sản xuất, giải quyết việc làm với số tiền 56,7 tỷ đồng; Hỗ trợ cho 3.566 lượt học sinh, sinh viên là con hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn ưu đãi để học tập với số tiền 79.3 tỷ đồng; giải ngân 456 triệu đồng để tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn; hỗ trợ 2.090 hộ nghèo tiền điện với mức mỗi tháng 30.000 đồng v.v... Theo kết quả ban đầu điều tra - rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2013, toàn huyện có 1.641 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 7.81%, giảm 2.14%; 2.205 hộ cận nghèo, tỷ lệ 10.5%, so với năm 2012 giảm gần 1.4%.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã có một số ý kiến tập trung vào các nội dung như: Cần tăng cường hơn nữa công tác giám sát các xã, thị trấn về công tác giảm nghèo giải quyết việc làm; Điều chỉnh thời gian phát thanh thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo đến hết tháng 2 hằng năm; Cần tăng tiêu chí xác định hộ nghèo, cận nghèo; biên chế thêm cho các địa phương 01 cán bộ không chuyên trách công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội v.v...

Kết luận buổi giám sát, ông Hồ Văn Hiền – Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát đã ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Ban chỉ đạo huyện Phú Ninh trong việc triển khai thực hiện chương trình trình giảm nghèo năm 2013. Đồng thời đồng chí Trưởng đoàn giám sát cũng yêu cầu huyện Phú Ninh cần tích cực phối hợp với các hội, đoàn thể của huyện trong công tác tuyên truyền và chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền sâu rộng về chương trình giảm nghèo của Phú Ninh giai đoạn 2012-2015 đến người nghèo; Có kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các xã, thị trấn của huyện trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo theo đúng chỉ đạo của tỉnh. Tập trung chỉ đạo 100% các xã, thị trấn tổ chức thành lập Ban chỉ đạo giảm nghèo.