Giám sát thực hiện chính sách giảm nghèo tại Hà Nội 21-12-2013

Chiều 20/12, đoàn giám sát của Ủy ban TVQH đã làm việc với UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chính sách pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005-2012. - See more at: http://vtv.vn/Thoi-su/Giam-sat-thuc-hien-chinh-sach-giam-ngheo-tai-Ha-Noi/94358.vtv#sthash.CIUIwwNa.dpuf

Trong 10 năm qua, chỉ tiêu giảm nghèo của thành phố Hà Nội đều đạt kế hoạch, bình quân hàng năm từ 1,5-1,8% tổng số hộ thoát nghèo. Sau 8 năm thực hiện chính sách, pháp luật, cùng với sự đầu tư hỗ trợ của chính quyền, cộng đồng xã hội, sự phấn đấu vươn lên thoát nghèo của người nghèo, đã góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Ngoài các cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung được xây dựng, Hà Nội còn có những chính sách đặc thù riêng với vùng đồng bào dân tộc khi Hà Nội được mở rộng. Tuy nhiên, khoảng cách chênh lệch giàu - nghèo giữa thành thị và nông thôn còn lớn, số hộ nghèo khu vực các huyện chiếm trên 90% tổng số hộ nghèo toàn thành phố. Một số hộ không có khả năng thoát nghèo do gia đình có đông người bị khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, già yếu cô đơn.

Tại buổi làm việc, Thành phố Hà Nội kiến nghị với Quốc hội một số vấn đề cụ thể như bỏ điều kiện "hộ nghèo" đối với người cao tuổi cô đơn có nguyện vọng được vào sống tại cơ sở bảo trợ xã hội được quy định trong Luật Người cao tuổi, bởi trên thực tế, có một số người cao tuổi không nơi nương tựa, không có điều kiện sống ở cộng đồng, có nguyện vọng được vào sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội, nhưng họ không thuộc hộ nghèo.     

- See more at: http://vtv.vn/Thoi-su/Giam-sat-thuc-hien-chinh-sach-giam-ngheo-tai-Ha-Noi/94358.vtv#sthash.CIUIwwNa.dpuf
Trong 10 năm qua, chỉ tiêu giảm nghèo của thành phố Hà Nội đều đạt kế hoạch, bình quân hàng năm từ 1,5-1,8% tổng số hộ thoát nghèo. Sau 8 năm thực hiện chính sách, pháp luật, cùng với sự đầu tư hỗ trợ của chính quyền, cộng đồng xã hội, sự phấn đấu vươn lên thoát nghèo của người nghèo, đã góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Ngoài các cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung được xây dựng, Hà Nội còn có những chính sách đặc thù riêng với vùng đồng bào dân tộc khi Hà Nội được mở rộng. Tuy nhiên, khoảng cách chênh lệch giàu - nghèo giữa thành thị và nông thôn còn lớn, số hộ nghèo khu vực các huyện chiếm trên 90% tổng số hộ nghèo toàn thành phố. Một số hộ không có khả năng thoát nghèo do gia đình có đông người bị khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, già yếu cô đơn.

Tại buổi làm việc, Thành phố Hà Nội kiến nghị với Quốc hội một số vấn đề cụ thể như bỏ điều kiện "hộ nghèo" đối với người cao tuổi cô đơn có nguyện vọng được vào sống tại cơ sở bảo trợ xã hội được quy định trong Luật Người cao tuổi, bởi trên thực tế, có một số người cao tuổi không nơi nương tựa, không có điều kiện sống ở cộng đồng, có nguyện vọng được vào sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội, nhưng họ không thuộc hộ nghèo.

- See more at: http://vtv.vn/Thoi-su/Giam-sat-thuc-hien-chinh-sach-giam-ngheo-tai-Ha-Noi/94358.vtv#sthash.CIUIwwNa.dpuf

Trong 10 năm qua, chỉ tiêu giảm nghèo của thành phố Hà Nội đều đạt kế hoạch, bình quân hàng năm từ 1,5-1,8% tổng số hộ thoát nghèo. Sau 8 năm thực hiện chính sách, pháp luật, cùng với sự đầu tư hỗ trợ của chính quyền, cộng đồng xã hội, sự phấn đấu vươn lên thoát nghèo của người nghèo, đã góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Ngoài các cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung được xây dựng, Hà Nội còn có những chính sách đặc thù riêng với vùng đồng bào dân tộc khi Hà Nội được mở rộng. Tuy nhiên, khoảng cách chênh lệch giàu - nghèo giữa thành thị và nông thôn còn lớn, số hộ nghèo khu vực các huyện chiếm trên 90% tổng số hộ nghèo toàn thành phố. Một số hộ không có khả năng thoát nghèo do gia đình có đông người bị khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, già yếu cô đơn.

Tại buổi làm việc, Thành phố Hà Nội kiến nghị với Quốc hội một số vấn đề cụ thể như bỏ điều kiện "hộ nghèo" đối với người cao tuổi cô đơn có nguyện vọng được vào sống tại cơ sở bảo trợ xã hội được quy định trong Luật Người cao tuổi, bởi trên thực tế, có một số người cao tuổi không nơi nương tựa, không có điều kiện sống ở cộng đồng, có nguyện vọng được vào sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội, nhưng họ không thuộc hộ nghèo.