Nâng cao năng lực và dạy nghề thường xuyên cho lao động nghèo nông thôn 28-05-2013

Nâng cao năng lực và dạy nghề thường xuyên cho lao động nghèo nông thôn

Ngày 28-5 tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Dự án Misereor của Đức tổ chức cuộc Hội thảo "Thúc đẩy đào tạo nghề, tạo cơ hội việc làm và thu nhập bền vững cho người nghèo". Ông Nguyễn Hải Hữu, Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em tham dự và chủ trì hội thảo.

Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực và dạy nghề thường xuyên cho lao động nghèo nông thôn do Tổ chức Misereor tài trợ với tổng số vốn hỗ trợ là 350.000 EUR, thời gian thực hiện 3 năm, bắt đầu từ 2010, tại một số tỉnh như Bắc Giang, Vĩnh Phúc và hiện đang mở rộng sang Thạch Thất. Nội dung hoạt động của Dự án bao gồm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo; đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nghèo nông thôn; cải thiện hạ tầng cơ sở nhỏ; nghiên cứu, tham quan học tập kinh nghiệm, truyền thông...

Mục tiêu của Dự án là giúp Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng định hướng hoạt động, hoàn thiện cơ chế chính sách và quy trình triển khai các hoạt động của chương trình giảm nghèo trên phạm vi toàn quốc và từng vùng, phát triển nguồn nhân lực nông thôn, đặc biệt là tham gia vào hợp phần dạy nghề của chương trình hỗ trợ 62 huyện nghèo.Trong đó bao gồm: nâng cao năng lực cho cán bộ giảm nghèo địa phương như đào tạo, tập huấn, khảo sát, trao đổi kinh nghiệm và nghiên cứu mô hình; đào tạo nghề cho lao động nghèo nông thôn đáp ứng yêu cầu của thị trường theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng theo phương pháp có sự tham gia...

Qua 3 năm thực hiện, Dự án đã hỗ trợ tổ chức các hội thảo chuyên đề liên quan đến chính sách đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững cho lao động nghèo, người khuyết tật; hỗ trợ địa phương, cơ sở tập huấn điều tra hộ nghèo; triển khai NQ 80; tập huấn chính sách liên quan đến BTXH và giảm nghèo, chuyên đề về dạy nghề, tạo việc làm. Tổ chức 26 lớp ĐTN cho 780 học viên, trong đó có 3 lớp mộc với thời hạn 6 tháng; 10 lớp may công nghiệp thời hạn 3 tháng; 4 lớp chăn nuôi, 6 lớp mây tre đan, 1 lớp sửa xe máy...Các mô hình được đào tạo chủ yếu ngay tại doanh nghiệp và vừa học vừa làm…

Cùng với đó, Dự án còn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, xây nhà đào tạo cộng đồng, mua thiết bị ngành may các loại, xây xưởng làm hương, xây dựng kênh dẫn nước cho các xã như Long Sơn, An Lập, Trung tâm dạy nghề Minh Tâm… Đưa đoàn đi học tập kinh nghiệm, tham quan mô hình nuôi Thỏ, tìm hiểu thị trường lao động tai KCN Bắc Ninh, trao đổi kinh nghiệm về đào tạo nghề cho người khuyết tật ở các tỉnh như Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh…Ngoài ra, tổ chức tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng, phát sóng trên kệnh VTV tuyên truyền về quan hệ hợp tác giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và tổ chức Misereor; nội dung hoạt động của Dự án qua các giai đoạn, kết quả và những tác động, đóng góp một phần vào thành công chung của chương trình giảm nghèo. Qua đó, đã giúp cho chính quyền và người dân thuộc địa bàn của Dự án tiếp cận nhanh hơn, đầy đủ và tốt hơn các chính sách về ASXH, BTXH và giảm nghèo. Hầu hết các học viên được đào tạo đều đạt tiêu chuẩn về trình độ tay nghề và có việc làm, bước đầu có thu nhập ổn định. Riêng huyện Thạch Thất, Hà Nội được đánh giá là vùng trọng điểm và triển khai tốt nhất các hoạt động dạy nghề do cuộc sống của người dân có nhiều thay đổi, nhu cầu việc làm phi nông nghiệp tăng, nhiều KCN được đầu tư có như cầu sư dụng nguồn nhân lực phải qua đào tạo nghề nhằm đảm bảo duy trì các làng nghề truyền thống, đồng thời có khả năng cung cấp nguồn lao động có chất lượng cho các KCN. Đặc biệt, thông qua các lớp tập huấn, các nhà hoạch định chính sách có thể nắm thông tin phản hồi về tác động của các chính sách đã ban hành, xem nó có thực sự đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của người dân hay không và qua đó có những điều chỉnh cho phù hợp.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số khó khăn như: địa bàn tham gia Dự án hoàn toàn mới nên mất nhiều thời gian tiếp cận với quy trình làm thủ tục; lĩnh vực dạy nghề cho LĐNT nói chung và lao động nghèo nói riêng đang gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, do đó dự án dạy nghề do Misereor cũng không nằm ngoài tình trạng đó. Năng lực cán bộ cấp cơ sở còn hạn chế, thiếu tính năng động, sáng tạo trong mọi hoạt động; khủng hoảng kinh tế, lạm phát, hệ thống ngân hàng siết chặt các khoản vay…cũng làm cho thị trường tiêu thụ sản phẩm làng nghề rơi vào tình trạng khó khăn…Bên cạnh đó, việc tuyển lao động nghèo tham gia học nghề còn nhiều bất cập do đây là các huyên thuộc chương trình 30a…

Trong thời gian tới, Dự án sẽ tiếp tục lựa chọn địa bàn thực hiên, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ tham gia dự án; tăng cường phối hợp, lồng ghép với các chương trình; tiếp tục rà soát, lựa chọ đối tượng được hỗ trợ…