Hội thảo Thông tư hướng dẫn xác định thôn, xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 15-08-2014

Hội thảo Thông tư hướng dẫn xác định thôn, xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135

Sáng ngày 14/8/2014, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định thôn, xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135. Đồng chí Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện một số Bộ, ngành Trung ương; đại diện một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Điều phối Chương trình 135 UBDT.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại diện Văn phòng Điều phối Chương trình 135 trình bày dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định thôn, xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135.

Thông tư hướng dẫn về điều kiện, trình tự rà soát, xác định thôn, xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Thảo luận tại Hội thảo, các đại biểu thể hiện sự đồng tình cao với việc ban hành Thông tư mới này, đồng thời đưa ra các ý kiến đóng góp về bố cục và nội dung Thông tư. Các ý kiến cũng đề nghị cần có thời gian cụ thể cho các bước xét từ cấp xã, huyện đến tỉnh; có các dẫn chiếu cho các mục tiêu; tiêu chí xét cần đảm bảo sự công bằng; không cần thiết thành lập hội đồng tư vấn mà nên tổng hợp ý kiến của địa phương sau đó UBDT gửi văn bản và xin ý kiến các Bộ, ngành; kết cấu nên điều chỉnh cho hợp lý với logic văn bản, chú ý các từ ngữ liên quan; trình tự xét cần bổ sung cho hoàn chỉnh, chi tiết để địa phương dễ dàng triển khai; căn cứ pháp lý phải đảm bảo đúng quy định; cần nghiên cứu để hiệu lực thi hành của Thông tư được dài hơi cho cả giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với dự thảo Thông tư. Các ý kiến đều thống nhất cao với việc ban hành Thông tư. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị các Bộ, ngành tiếp tục góp ý cho Dự thảo Thông tư qua Cổng thông tin điện tử UBDT.

Nguồn: Chuongtrinh135