Nội dung
Nhập nội dung câu hỏi tại đây

Danh sách câu hỏi

 • Theo phản ánh của ông Võ Chí Công, công tác tại Sở Tài chính tỉnh Kon Tum, ông Công đã tham khảo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 4618/BTC-HCSN ngày 6/4/2016, trong đó có nội dung, trong quá trình phân bổ kinh phí (nguồn vốn sự nghiệp) được giao thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2016; các địa phương dành nguồn để thực hiện các nội dung mới dự kiến bổ sung trong giai đoạn 2016-2020 (như: hỗ trợ phát triển sản xuất cho các huyện hưởng cơ chế huyện nghèo theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 5/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ,…). Tuy nhiên, đến nay Thủ tướng Chính phủ vẫn chưa ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Ông Công muốn biết, căn cứ dự toán Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2016 được giao, địa phương dựa trên nguyên tắc, tiêu chí và định mức nào để phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện các nội dung mới theo định hướng của Bộ Tài chính tại Văn bản số 4618/BTC-HCSN nêu trên?
  Ông Võ Chí Công () - công tác tại Sở Tài chính tỉnh Kon Tum
 • Chúng tôi thuộc các đối tượng của 62 huyện nghèo theo quyết định của Thủ tướng chính phủ về ưu tiên xuất khẩu lao động cho các đối tượng thuộc 62 huyện nghèo . Tôi đã thi đỗ chứng chỉ tiếng Hàn quốc tháng 8 năm 2012 nhưng không được gọi sang Hàn quốc làm việc đễn cuối năm 2013 chung tôi được gọi hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký xuất khẩu lao đông sang Hàn quốc chờ đợi mãi mà đến nay chúng tôi cũng chảng thấy hồi âm gì không biết chúng tôi có được gọi đi xuất khẩu lao động nữa không ? đã nghèo lại càng nghèo thêm bao nhiêu tiền vay mượn đi lại ăn học khám bệnh làm hồ sơ biết lấy gì trả nợ - mà đi làm cũng không yên tâm lở đi làm thì dược gọi thf sao nên chung tôi lúc nao cũng trong tâm trạng chờ đợi không thể yên tâm làm việc gì khác thật đã cực - Vây xin hỏi chúng tôi có được ưu tiên thật sự không và có được gọi đi xuất khẩu nữa không bởi vị bây giờ là cuối năm 2014 rồi mà chung tôi chỉ được ra hạn có một năm - Nếu không được đi chung tôi biết lấy gì chả nợ đay ? Kinh xin các ban ngành liên quan hãy giúp chúng tôi với những đối tượng huyện nghèo dang kêu cứu
  lequanghuy (lequanghuy676@yahoo.com.vn) - Thanh hóa
 • Chúng tôi thuộc các đối tượng của 62 huyện nghèo theo quyết định của Thủ tướng chính phủ về ưu tiên xuất khẩu lao động cho các đối tượng thuộc 62 huyện nghèo . Tôi đã thi đỗ chứng chỉ tiếng Hàn quốc tháng 8 năm 2012 nhưng không được gọi sang Hàn quốc làm việc đễn cuối năm 2013 chung tôi được gọi hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký xuất khẩu lao đông sang Hàn quốc chờ đợi mãi mà đến nay chúng tôi cũng chảng thấy hồi âm gì không biết chúng tôi có được gọi đi xuất khẩu lao động nữa không ? đã nghèo lại càng nghèo thêm bao nhiêu tiền vay mượn đi lại ăn học khám bệnh làm hồ sơ biết lấy gì trả nợ - mà đi làm cũng không yên tâm lở đi làm thì dược gọi thf sao nên chung tôi lúc nao cũng trong tâm trạng chờ đợi không thể yên tâm làm việc gì khác thật đã cực - Vây xin hỏi chúng tôi có được ưu tiên thật sự không và có được gọi đi xuất khẩu nữa không bởi vị bây giờ là cuối năm 2014 rồi mà chung tôi chỉ được ra hạn có một năm - Nếu không được đi chung tôi biết lấy gì chả nợ đay ? Kinh xin các ban ngành liên quan hãy giúp chúng tôi với những đối tượng huyện nghèo dang kêu cứu
  lequanghuy (lequanghuy676@yahoo.com.vn) - Thanh hóa
 • bạn nào có thể cho mình biết Ban giảm nghèo của xã ai ra Quyết định thành lập? Thành phần Ban giảm nghèo của xã gồm những ai? Văn bản nào quy định cụ thể việc này? cảm ơn mọi người nhiều nhé
  Đinh thị ánh dương (dinhthianhduong13@gmail.com) -
 • - Hiện nay (thang 10/2014) địa phương tôi đang thực hiện rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo thông tư số 24 (hiệu lực tháng 11/2014), tuy nhiên về các biểu tổng hợp do không được tập huấn và không có văn bản hướng dẫn nhập biểu, nên hiện nay địa phương tôi đang vướng mẫu số 04 không biết nhập như thế nào, cụ thể là cột 6, cột 8 và cột 12; Mẫu số 05 theo tôi nên lấy theo phiếu C hoặc sửa phiếu C cho đồng nhất với biểu tổng hợp (điều tra 01 kiểu, tổng hợp 01 kiểu). - Địa phương tôi là 01 trong 62 huyện nghèo của cả nước, thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững: trong năm 2013 một số xã trên địa phương tôi được một doanh nghiệp cho 15 triệu đồng/hộ nghèo để phát triển kinh tế, tuy nhiên hiện nay địa phương tôi đang khảo sát hộ nghèo sở LĐ-TBXH tỉnh yêu cầu các huyện đưa số tiền 15 triệu đồng vào thu nhập của hộ ở mục 8 "Các khoản thu khác: Quà tặng, tiền gửi về từ bên ngoài" thuộc phiếu B, vô hình chung các hộ từ 3 nhân khẩu trở xuống đều thoát nghèo kể cả hộ người cao tuổi đơn thân, hộ tàn tật, tâm thần... liệu như thế đã giảm nghèo bền vững: 15trđ/3 khẩu/12 tháng = 416.666 đồng =>hộ cận nghèo.
  Miu Miu (miumiu532011@gmail.com) -
 • Có được tính thu nhập của người đi xuất khẩu lao động và đi làm ăn xa vào thu nhập của hộ gia đình để điều tra hộ nghèo không, tính như thế nào, bao nhiêu một người đi làm ăn xa và xuất khẩu lao động
  Lê Văn Ảnh (levananh.cl@gmail.com) - cẩm liên, cẩm thủy, thanh hóa
 • Xin giúp dùm về: Quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2014 (các bước thực hiện cho công việc này).
  Phù Văn Tuấn (phuvantuan83@gmail.com) - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
 • Nhập câu hỏi và các thông tin liên quan

  Họ và tên(*)
  Email (*)
  Số điện thoại
  Địa chỉ
  Chủ đề
  Tiêu đề
  Nội dung
  Xác nhận (*)