Nội dung
Nhập nội dung câu hỏi tại đây

Danh sách câu hỏi

 • Bác bào biết trả lời giúp Ban giảm nghèo của xã ai ra Quyết định thành lập? Thành phần Ban giảm nghèo của xã gồm những ai? Văn bản nào quy định cụ thể việc này?
  Nguyễn Tấn Thiện (thiennguyen.1981@gmail.com) -
 • Câu 1: Tại điểm c, mục 3, điều 1, Thông tư số 24/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/6/2014 (trang 2)có quy định: c) Nội dung mã quy định tại cột 8 được sửa đổi, bổ sung như sau "Đối tượng bảo trợ xã hội theo các quy định của pháp luật", như vậy có quy định mã số cụ thể từng đối tượng như mã quy định cho nhóm chinh sách người có công hay không ? Không rõ ràng cho từng loại đối tượng bảo trợ xã hội.Và mã số cụ thể ghi ở cột 8 như thế nào? Đề nghị Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thêm và có quy định mã số cụ thể cho cột 8 để địa phương triên khai vào ngày 24/9/2014. Rất mong được hồi âm sớm. Câu 2: Tại mục 1, Điều 6 Thông tư quy định " 1.Thời điểm tổ chức điều tra: Tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện từ ngày 01/9 hàng năm. Nhưng Thông tư 24 có hiệu lực từ ngày 1/11/2014. Vậy Thông tư số 24 có thực hiện trong đợt điều tra, rà soát cuối năm 2014 hay không? Hiện nay địa phương chuẩn bị diều tra, rà soát trong tháng 10/2014 sẽ bị vướng vì "Thông tư 24 có hiệu lực từ ngày 01/11/2014"? Đề nghị phải có Công văn thống nhất việc: điều tra, rà soát cuối năm 2014 ở các địa phương phải thực hiện theo Thông tư 24 để không bị vướng về thời gian như Thông tư quy định.
  Lê Thị Thanh Nhàn (nhantbxhbs@gmail.com) - Phòng LĐ-TB&XH huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
 • Câu 1: Tại điểm c, mục 3, điều 1, Thông tư số 24/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/6/2014 (trang 2)có quy định: c) Nội dung mã quy định tại cột 8 được sửa đổi, bổ sung như sau "Đối tượng bảo trợ xã hội theo các quy định của pháp luật", như vậy có quy định mã số cụ thể từng đối tượng như mã quy định cho nhóm chinh sách người có công hay không ? Không rõ ràng cho từng loại đối tượng bảo trợ xã hội.Và mã số cụ thể ghi ở cột 8 như thế nào? Đề nghị Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thêm và có quy định mã số cụ thể cho cột 8 để địa phương triên khai vào ngày 24/9/2014. Rất mong được hồi âm sớm. Câu 2: Tại mục 1, Điều 6 Thông tư quy định " 1.Thời điểm tổ chức điều tra: Tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện từ ngày 01/9 hàng năm. Nhưng Thông tư 24 có hiệu lực từ ngày 1/11/2014. Vậy Thông tư số 24 có thực hiện trong đợt điều tra, rà soát cuối năm 2014 hay không? Hiện nay địa phương chuẩn bị diều tra, rà soát trong tháng 10/2014 sẽ bị vướng vì "Thông tư 24 có hiệu lực từ ngày 01/11/2014"? Đề nghị phải có Công văn thống nhất việc: điều tra, rà soát cuối năm 2014 ở các địa phương phải thực hiện theo Thông tư 24 để không bị vướng về thời gian như Thông tư quy định.
  Lê Thị Thanh Nhàn (nhantbxhbs@gmail.com) - Phòng LĐ-TB&XH huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
 • Gia dinh toi co nha o tai to 14 Phuong khuong thuong ,quan dong da ,Ha Noi. Nhung do Chong toi bi benh nang len da phai ban ngoi nha 11m2 Tu Nam 1998 den nay gd toi phai di o thue ,toi co hai con hoc Dai hoc .nhung Phuong van khong giup do vay gd toi co duoc giup do khong ? Xin thua bo truong .
  nguyen thi bich Hien (jetnguyen_ajc@yahoo.com) - To 14 Phuong khuong thuong quan dong da Ha Noi
 • Gia dinh toi co nha o tai to 14 Phuong khuong thuong ,quan dong da ,Ha Noi. Nhung do Chong toi bi benh nang len da phai ban ngoi nha 11m2 Tu Nam 1998 den nay gd toi phai di o thue ,toi co hai con hoc Dai hoc .nhung Phuong van khong giup do vay gd toi co duoc giup do khong ? Xin thua bo truong .
  nguyen thi bich Hien (jetnguyen_ajc@yahoo.com) - To 14 Phuong khuong thuong quan dong da Ha Noi
 • THÀNH PHẦN BAN GIẢM NGHÈO CẤP XÃ? CÓ VĂN BẢN NÀO MÀ CHỈ ĐẠO BÍ THƯ, HOẶC CHỦ TỊCH XÃ LÀM TRƯỞNG BAN KHÔNG?
  Nguyễn Khắc Phong (khoaminhng288@gmail.com) -
 • THÀNH PHẦN BAN GIẢM NGHÈO CẤP XÃ? CÓ VĂN BẢN NÀO MÀ CHỈ ĐẠO BÍ THƯ, HOẶC CHỦ TỊCH XÃ LÀM TRƯỞNG BAN KHÔNG?
  Nguyễn Khắc Phong (khoaminhng@gmail.com) -
 • Nhập câu hỏi và các thông tin liên quan

  Họ và tên(*)
  Email (*)
  Số điện thoại
  Địa chỉ
  Chủ đề
  Tiêu đề
  Nội dung
  Xác nhận (*)