Nội dung
Nhập nội dung câu hỏi tại đây

Danh sách câu hỏi

 • Hỏi: Bà Lê Thị Thanh ở xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá có nội dung như sau: Gia đình tôi là hộ nghèo. Con tôi đi học thì được hỗ trợ những gì? Sau khi học xong con tôi có được hỗ trợ để tìm việc làm không?
  Nguyễn Thị Thanh (thanhtt@yahoo.com) - Thanh Hóa
 • Nhập câu hỏi và các thông tin liên quan

  Họ và tên(*)
  Email (*)
  Số điện thoại
  Địa chỉ
  Chủ đề
  Tiêu đề
  Nội dung
  Xác nhận (*)