Chuyển giao phần mềm nhập tin hộ nghèo - Cập nhật phiên bản mới (1/10/2012)

Cục Bảo trợ Xã hội đã phối hợp với Trung tâm Thông tin của Bộ xây dựng phần mềm nhập thông tin hộ nghèo chuyển giao cho các địa phương để xây dựng cơ sở dữ liệu hộ nghèo theo kết quả điều tra.

Phần mềm posoft v3.5

- Để hiểu rõ cách chạy phần mềm, đề nghị các địa phương tải về bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng

- Mẫu excel có sự thay đổi: thêm 1 cột vào cột đầu tiên: là cột số thứ tự từ 1 đến hết. download mẫu excel

Phiên bản cấp huyện:

-
Bộ cài đặt phần mềm PoSoft v3.0 (phiên bản cấp huyện)

- Bộ cài đặt phần mềm Posoft (phiên bản cấp Tỉnh)

- Bộ cài đặt phần mềm phiên bản cấp huyện tổng hợp (bao gồm phần mềm và các phần hỗ trợ trong cùng 1 file cài đặt)

- Bản nâng cấp phần mềm (cập nhập mới nhất 01/10/2012)

Nếu đơn vị nào đã cài đặt và đang nhập dữ liệu thì có thể cập nhật phiên bản mới bằng cách: download phần cập nhật giải nén -> chạy file huong dan cap nhat.doc để đọc hướng dẫn sử dụng update phần mềm

Bổ xung hướng dẫn sử dụng form tìm kiếm

- Để chạy phần mềm, các máy cần phải cài thêm các hỗ trợ là .NetFrameWork và CrRedist:

+ Tải về .NetFrameWork

+ Tải về CrRedist

- Password giải nén file: @giamngheo

- Trong quá trình triển khai có vướng mắc, xin liên hệ với Nguyễn Quốc Việt, điện thoại: 04.39369112 hoặc O983.986.O78.